Voetballers en belastingenHoe kun je als voetballer belasting besparen, meer.

Aftrekposten Belasting 2006 Inkostenvergoeding werknemerEen werkgever mag de werknemer een belastingvrije vaste onkostenvergoeding betalen, meer. Doet u aangifte op papier, dan moet u de verhoging zelf berekenen, aan de hand van de rekenhulp in de Toelichting. Voetballers en belastingenHoe kun je als voetballer belasting besparen, meer. Deze informatie wordt u aangeboden door de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland CG-Raad. Paarden en belastingenEen paard van de zaak, de fiscale mogelijkheden van een paard, meer. Nieuwe structuren in vastgoed landDe afschaffing van de afschrijving op onroerende zaken kent mogelijkheden, meer. De Belastingdienst gaat er van uit dat mensen met een hoger inkomen normaal gesproken voor eigen rekening huishoudelijke hulp thuis inhuren. Hulpmiddelen worden alleen door mensen met een handicap of ziekte gebruikt. De tekst is met de meeste zorgvuldigheid samengesteld, maar er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Doet u elektronisch aangifte, dan rekent het aangifteprogramma deze drempelbedragen automatisch uit, op grond van de inkomensgegevens die u eerder hebt ingevuld.

De eigen bijdrage die u betaalt voor ambulante psychotherapie. De overige uitgaven zijn ingedeeld in verschillende posten. Ook de kosten voor woningaanpassingen zijn aftrekbaar, maar er gelden daarbij wel een aantal voorwaarden. Daarbij geldt een ingewikkelde tabel met drempelbedragen. De specifieke uitgaven zijn ingedeeld in verschillende posten. Het gaat bij deze post uitsluitend om medicijnen die u hebt gekocht op voorschrift van een in Nederland erkende arts. Het gaat hierbij om de extra vervoerskosten die u maakt vanwege uw handicap, ziekte of psychiatrische problemen. Medicijnen die u zelf betaalt, omdat u een eigen risico hebt bij uw zorgverzekeraar. Conserverende aanslagIs een conserverende aanslag bij emigratie toegestaan en wat zijn de gevolgen, meer.

Kosten die u vergoed krijgt, komen niet voor aftrek in aanmerking. De eigen bijdrage die u betaalt voor thuiszorg in natura via een instelling voor thuiszorg. Een gewone wandelstok is dus geen hulpmiddel, een loopkruk wel. Kosten die u vergoed hebt gekregen kunt u niet aftrekken. Doet u aangifte met een P-biljet, volg dan de berekeningen en tabellen in de rekenhulp en vul de uitkomst in bij vraag 28f. Was u als zelfstandige verplicht verzekerd voor het ziekenfonds, neem dan hier ook de premie mee die u op aanslag betaalde. Bij deze post gaat het namelijk om alle kosten die u zelf maakt voor zorg, hulp en begeleiding die u krijgt op grond van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten AWBZ. Tenminste, zolang u aan de overige voorwaarden voldoet. De algemene buitengewone uitgaven bestaan in de rekenhulp in de Toelichting bij het P-biljet uit drie onderdelen. Homeopathische middelen, op voorschrift van een homeopathische arts of van een erkende homeopaat naar wie u door uw eigen arts bent doorverwezen.

Doet u elektronisch aangifte, dan rekent het aangifteprogramma zelf uit hoe hoog de drempel in uw geval is. Doet u aangifte op papier, bereken dan zelf de toegestane aftrek met de rekenhulp in de Toelichting. De woning moet op medisch voorschrift worden aangepast. Ook bepaalde kosten rond bevalling of kraamhulp, begrafenis of crematie en adoptie zijn aftrekbaar als buitengewone uitgaven. Paramedische kosten zijn bijvoorbeeld de kosten voor een fysiotherapeut, een ergotherapeut, een tandarts of orthodontist ook kronen, bruggen en implantaten. Bijvoorbeeld de aanpassingen aan uw auto die vanwege uw handicap noodzakelijk zijn en die u niet vergoed hebt gekregen van de gemeente of van UWV. Doet u elektronisch aangifte, dan berekent het aangifteprogramma automatisch of u recht hebt op de verhoging en zo ja, om welk bedrag het gaat.