Vrijwilligerswerk is belangrijk in de huidige samenleving.

Vrijwilligers Vrijwilligers vormen een essentieel element van Special Olympics. Allerhande kleine klusjes zoals timmerwer,kleine laswerkjes,. Het werk van de vrijwilligers biedt hen de mogelijkheid te tonen wat ze kunnen en onszelf te relativeren. Elke minuut, vrijwillig gewijd aan Special Olympics, is een onschatbaar geschenk voor de mentaal gehandicapte atleten. Vrijwilligerswerk is belangrijk in de huidige samenleving.

Het gaat om een duizendtal mensen die de beweging versterken. Zonder hen zou men onmogelijk het goede verloop van de sportmanifestaties kunnen garanderen. Deze zuiver vrijwillige activiteit wordt onbezoldigd uitgeoefend.