Wij leveren de fietsverzekeringen van Helepolis en de Nationale Fiets Groep.

Hierdoor zullen reacties pas verschijnen als de auteur ze heeft goedgekeurd. Hij beoordeelt de schade en overlegd met ons over reparatie daarvan. Onze berichten op deze weblog Fietsnieuws mogen slechts worden overgenomen na onze uitdrukkelijke toestemming. Bij diefstalschade of totaal verlies is er geen eigen risico van toepassing. De meeste mensen verzekeren hun fiets niet en gelijk hebben ze. Het eigen risico dient u aan de fietsspecialist te voldoen.