Wilt u meer weten over wat u als werkgever kunt doen en waartoe u wettelijke verplicht bent, kijk dan in de rubriek procedures.

Rust Wettelijk Verplicht Bedenk ook dat uw medewerker in het begin misschien niets van het werk moet hebben, maar dat dit na een paar weken rust thuis best kan veranderen. Uiterlijk de tweede dag na de ziekmelding moet u de telefoon pakken. Maar na n of twee weken zult u toch weer met elkaar moeten praten. Vraag wat er is, vraag of het met het werk te maken heeft. Als ondernemer wilt u natuurlijk wl weten wat het verzuim betekent voor het werk. Mijn werknemer wil niets met het werk te maken hebben. Spreek af dat u binnen een week opnieuw zal bellen. In dat gesprek denkt u ook mee over hoe de werknemer zo snel mogelijk het werk weer kan hervatten. Verder kunt u het beste zo effectief mogelijk gebruik maken van de deskundigheid van de bedrijfsarts en eventueel andere deskundigen.