Zo'n bijzondere beloning moet dan ook nog op een bijzondere manier belast worden.

Aan de hand van de juiste UVI, sector en bedrijfstak worden de juiste WWWA-premies Wachtgeldpremies berekend. Programma kent zowel de witte als de groene periode tabellen. Het programma houd rekening met de maximale SV-dagen in het kalenderjaar. Voor de bepaling van het percentage bijzonder tarief wordt rekening gehouden met de in de herleidingsregels genoemde percentage. In het programma kan het aantal SV-dagen worden ingegeven waarmee Salarisproforma rekening zal houden.

Deze optie is vooral van belang voor berekeningen die vanuit de kostprijs worden gemaakt. Per soort kan tevens worden aangegeven of het bedrag in het netto salaris is inbegrepen. Afhankelijk van de regeling kan rekening worden gehouden met het parttime percentage. De onbelaste inhouding wordt dan uit de kosten gehaald. Bijvoorbeeld alleen met loonheffing tegen bijzonder tarief of juist alleen met svw. Voor werknemers die vanuit het buitenland naar Nederland worden gedetacheerd kunnen in bepaalde situaties speciale regelingen van toepassing zijn. De werkgeverpremies verhogen de kosten van de werkgever.