Belasting op goederen (BTW)

Verplichtingen voor ondernemers


Voor ondernemers geldt in principe een administratieplicht. Die verplichting geldt voor meerdere belastingen, zoals de inkomstenbelasting, de loonbelasting en ook voor de BTW. Een goede administratie vergemakkelijkt het doen van aangifte. De aangiften vragen namelijk gegevens waarover u alleen maar kunt beschikken als u een overzichtelijke en duidelijke administratie voert.

Uit uw administratie moet duidelijk blijken hoeveel BTW u aan de Belastingdienst moet betalen. U moet bijvoorbeeld overzichten bijhouden van uitgaande en ontvangen facturen. Bij leveringen en diensten tussen ondernemers is de BTW die de leverancier is verschuldigd bij de afnemer weer aftrekbaar. De afnemer kan meestal alleen BTW aftrekken als hij beschikt over een op een juiste wijze opgemaakte factuur van zijn leverancier.

Bij de administratie van uw handelsgegevens moet u onderscheid maken tussen handel die u drijft met landen binnen de EU en met landen buiten de EU.

De BTW is een aangiftebelasting. Vanaf 1 januari 2005 moet u elektronisch aangifte doen.

 

Inkopen, kosten en investeringen

Als u goederen inkoopt, kosten maakt voor uw onderneming of investeert, brengen andere ondernemers u meestal BTW in rekening. Deze BTW kunt u op uw Aangifte omzetbelasting verrekenen met de BTW die u op uw beurt weer aan uw afnemers in rekening brengt. Dat heet aftrek van voorbelasting.

Wanneer u de BTW als voorbelasting kunt aftrekken hangt er, onder andere, van af of u een inkoopadministratie bijhoudt of alleen een kas-, bank- of giroboek.

Aftrek voorbelasting bij gemengd gebruik

Gebruikt u goederen en diensten niet alleen voor uw onderneming maar ook privé? Of gebruikt u goederen en diensten voor belaste en vrijgestelde prestaties? Dan is er sprake van gemengd gebruik en gelden er speciale regels voor aftrek van voorbelasting.

Buitenlandse BTW terugvragen

U kunt de buitenlandse BTW die u in rekening is gebracht, terugkrijgen. De teruggaaf van buitenlandse BTW vindt alleen plaats op verzoek

belasting