Diensten met 6% BTW

belasting

Diensten met 6% BTW


Hieronder vindt u een opsomming van diensten die onder het 6%-tarief kunnen vallen. Deze diensten zijn opgenomen in tabel I, onderdeel b van de Wet op de Omzetbelasting 1968. Achter de goederen staat het nummer van de post uit die tabel.

Het herstellen van de in de posten a34 en a35 (tabel I) bedoelde goederen.

De verhuur van boeken en van dagbladen, weekbladen, tijdschriften en andere ten minste driemaal per jaar periodiek verschijnende uitgaven.
Het geven van gelegenheid tot sportbeoefening en baden.
Het herstellen fietsen.
Het herstellen van schoeisel en lederwaren.
Het herstellen en vermaken van kleding en huishoudlinnen.
De diensten van kappers.
Het schilderen en stukadoren van woningen ouder dan 15 jaar.
Het vervoer van personen per schip en het vervoer van personen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdelen e, f en g van de Wet personenvervoer, het vervoer met auto's voor de uitvoering van trouwerijen, begrafenissen en crematies daaronder begrepen.
Het geven van gelegenheid tot kamperen binnen het kader van het kamp- en vakantiebestedingsbedrijf aan personen die daar slechts voor een korte periode verblijven.
Het verstrekken van logies binnen het kader van het hotel-, pension- en vakantiebestedingsbedrijf aan personen die daar slechts voor een korte periode verblijven.
Het verstrekken van voedingsmiddelen als bedoeld in post a1 (tabel I), voor gebruik ter plaatse binnen het kader van het hotel-, cafť-, restaurant-, pension- en aanverwant bedrijf.
De volgende diensten aan landbouwers, veehouders, tuinbouwers en bosbouwers:
 1. de diensten door agrarische loonbedrijven;
 2. de diensten door fokinstellingen, instellingen voor keuring en onderzoek en instellingen voor kunstmatige inseminatie;
 3. de diensten door boekhoud- en belastingadviesbureaus;
 4. het bewaren, drogen, koelen, ontsmetten, schonen, sorteren en verpakken van goederen die landbouwers, veehouders, tuinbouwers en bosbouwers in hun vermelde hoedanigheid hebben voortgebracht of geteeld, alsmede het vervoer van die goederen naar de veilingen.

Het verlenen van toegang tot:
 1. circussen;
 2. dierentuinen;
 3. openbare musea of verzamelingen, daaronder begrepen nauw daarmee samenhangende leveringen van goederen, zoals catalogi, foto's en fotokopieŽn;
 4. muziekuitvoeringen en toneeluitvoeringen, daaronder begrepen opera’s, operettes, dansen, pantomimes, revues, musicals en cabarets;
 5. bioscopen;
 6. sportwedstrijden, sportdemonstraties en dergelijke;
 7. attractieparken, speel- en siertuinen en andere dergelijke primair en permanent voor vermaak en dagrecreatie ingerichte voorzieningen.

De diensten van exploitanten van reizende inrichtingen voor vermaak op kermissen.
Het opleveren van roerende zaken zoals die zijn bedoeld in tabel I, onderdeel a (de 6%-tariefgoederen).
Het optreden door uitvoerende kunstenaars.